Jag är utbildad skrivpedagog och håller kurser och workshoppar samt handleder andra i skrivande.