Shared Reading är en metod som har sitt ursprung i Liverpool och organisationen bakom metoden heter The Reader. På svenska pratar vi om delad läsning. Det går ut på att läsa tillsammans i en mindre grupp, och att prata om det man läser. Den som leder gruppen – läsledaren – väljer text. Deltagarna ska inte ha läst texten i förväg utan texten ska vara ny för alla. Det är oftast kortare texter som läses, till exempel noveller eller poesi, men det kan även vara utdrag ur ett större verk. Läsledaren kan börja att läsa och sedan kan någon av deltagarna fortsätta, men ingen behöver känna att man måste läsa, man kan delta genom att bara lyssna.

Jag är utbildad läsledare enligt Shared Reading-metoden och kommer att hålla träffar där även skrivande kommer att ingå. Min idé när jag valde att gå kursen var att kunna väva ihop skrivande och läsande. Det var Region Värmland och projektet Värmland läser som ordnade kursen – tack för det!

Jag erbjuder träffar där skrivande ingår, men kan även hålla i grupper som bara läser. Jag utgår ifrån vilka deltagarna är och vad de önskar. Hör gärna av er om ni är intresserade!

Läs mitt inlägg Att dela läsande och skrivande

Läs mer om Shared Reading och The Reader

Här nedan en bild från Shared Reading med inriktning skrivande i Glava.


Arrangör: Glava bygdekontor i samarbete med studieförbundet NBV, samt med stöd från Riksteatern Värmland, Kultur på landsbygd, Region Värmland och Kulturrådet.